תחזית אסטרולוגית אישית למזל

תחזית חודשית למזל טלה

dynamic image: 
Body: 

בית זה מזוהה עם מודעות לבריאות והבנות לגבי נושאים הקשורים בגוף ונפש אהדדי. בימים אלה אתם חשים יותר ביקורתיים כלפי הסובב אתכם ומנסים לחנך את המקורבים אליכם וליעץ - אמנם כוונתכם טובה אך לא בטוח שהם יחשבו כך. הצורך לטפל, לעזור ולגלות הזדהות ריגשית במקביל גדול מהרגיל. סוגיות של בריאות ורפואה ותזונה עולות על הפרק. המטוטלת בין ביקורתיות - (וגם אתם סופגים ביקורת) וסלקטיביות לבין תחושת ריקנות ורצון לטוטליות ריגשית חזקה, אתם חשים שאינכם יכולים לותר ולהיפרד מגורם מסויים ויתכן למרות ה"רצון" המוגבר שישנה תחושת חוסר תיקשורת מסוימת. כל הללו נובעים מאנרגיית הפיצויי של הבית ה- 12 ודגים בהליך משלים וקוטבי לבית ה- 6 בדיוק כשם שדגים מגיבה לבתולה וחוזר חלילה. הרבה עבודה ומטלות ודברים שחייבים לעשות ולתפקד ללא דיחויי - רצון למצוינות או שאתם נדרשים למצוינות ולהיות מושלמים אך יכולה באורח פרדוכסלי להיות תחושת הפסד, החמצה או כישלון. בתקופה זו יכולה להיווצר מצב דואלי ויהיה צורך לתמרן בין שני מצבים או גורמים, הרבה ניידות ותיקשורת, מידע ושטחיות כניסיון לברוח מעולם ריגשי לא ברור - או תחושת הסגר פסיכולוגית. ביקור חולים, אישפוז או ביקור במוסד סגור אפשריים בתקופה זו. הצורך לבנות פאזל ולצרף פרטים זה לזה לתמונה יותר כוללת והאתגר הסמוי הוא אתור הסינתיזה וראיית השלם. למרות שזהו זמן של שיגרה יתכנו הקשרים לחו"ל בעקיפין או במישרין, נסיעות או טיול, נופש וחופש - ובכל מקרה אתם זקוקים לכך - גם ספורט מומלץ או טיול בטבע. הדינמיקה בין שתיקה למלל מתרחשת. גם התלבטות בין חישוב מדוייק לבין הימור וספקולציה יתכן שיתרחש. וגם תחושת קרבן והקרבה. יותר מידיי דייקנות ופרטים עלולים ליצור בלבול ואי בהירות במקום הדיוק המתבקש. מחשבות על טיול, לימודים או נסיעה לחו"ל עולות על הפרק.