המימד העסקי של המזל שלך

המימד העסקי של מזל סרטן

dynamic image: 
תוכן המימד העיסקי של המזל שלך: 

קריירה ועבודה: אף שהסרטן נחשב מבחינה אסטרולוגית למזל הטיפול, האמהות ובעל קשר מוגבר לענייני הבית והמשפחה, במבט עומק ניווכח שהקוטביות הגדיית, שהיא אנרגיית הפיצוי המשלימה של המזל, מספקת ממד עוצמתי לפרקים. ממד זה קושר את הסרטנים לניהול, לסמכות ולפיקוד, ולאו דווקא למטבח ולהורות (אם כי הנטייה לבישול והזנה אכן קיימת בהם). הסרטן ימצא עצמו בעבודה עם ילדים וצעירים, יש לו קשר לגיל הר,ך למסעדות ולעסקי המזון, אך גם לספורט ולמקצועות הקשורים בצבא ובנושאים טכניים. סרטנים אחרים מצויים בעולמות המידע, התקשורת וההוראה, ותיתכן עבודה באקדמיה ואף בארצות אחרות. הסרטן נמצא גם בתחומי המלונאות, התיירות והתעופה. הסרטן רוצה לממש את פילוסופיית החיים שלו ביום-יום, ולכן לעתים הם עוסקים במקצועות הקשורים לייעוץ. ייתכן שהעבודה תדרוש הרבה מרחב ונסיעות. אפשרות נוספת היא עבודות של הפצה או של הוצאה לאור. ישנה אפשרות נוספת של עבודות הקשורות למכירות ושיווק ושל נהיגה. נמצא את הסרטנים בעבודה וקריירה המתקשרים למשפט, בוררות וגישור וכן בכל הקשור בעיצוב ואסתטיקה, בארכיטקטורה וכמובן במשחק. בקריירה הסרטנים תחרותיים ומוכנים לצאת לקרב ולנצח. הקריירה היא עבורם זירת מלחמה.
שותפים ושותפויות: הסרטנים פועלים דרך שותפים בעסקים ובעבודה. ייתכן קשר לשותפים מבוגרים ורציניים, אולי בעלי מעמד. השותפות הסרטנית אינה קלה, ולעתים יש בה סממנים של שיפוט, שלילה, הסתייגות, כיווץ וצמצום, הגם שהיא יכולה להימשך זמן רב. לעתים הסרטן חש שהשותף מגביל או מעכב אותו, ומהווה נטל ועומס. זהו בעצם פרדוקס: מצד אחד השותפות חשובה, מצד שני היא מכבידה ומעיקה, ולכן על הסרטנים להתמודד עם דבר והיפוכו בשדה השותפות. לעיתים בני הזוג של הסרטן הופכים גם לשותף המקצועי.
כספים: למזל סרטן פוטנציאל כלכלי משמעותי. יש בהם יכולת להבין ולנתח מגמות עתידיות, להשקיע נכון ולמקסם רווחים. קיים בהם פוטנציאל של קפיצה קוונטית כלכלית , אולי בגלל הברקה או חדשנות. הקשר כלכלי אחר הוא יצירה, פרסום ומיתוג. מבחינה מיסטית, כדי להגיע לממד הכלכלי החדש, על הסרטנים להתנתק מהישן וליצור הפתעה וחידוש, והם יכולים לעשות זאת. רווחים יכולים להגיע מהקשרים טכנולוגיים ומעולמות של מידע המכוונים למסה רחבה של אנשים. הכסף תלוי בפעולה עצמאית שלהם, היות שיש בסרטן סוג של הברקה בחיבור נכון לעתיד.
מדינות אחרות: הסרטנים ימצאו את עצמם בקשר מקצועי עם מחוזות גאוגרפים זרים, אולי גם לארצות לא מפותחות. ממד זה הוא רגיש, מאחר שהוא צופן בחובו דבר והיפוכו. מצד אחד ייתכנו אכזבות ואי בהירויות בכל הקשור לחו"ל, אולי אפילו הפסד מסוים. מצד שני תיתכן יעילות ופרקטיקה בכל הקשור למדינה אחרת. מכאן שההמלצה היא לבחון כל מקרה לגופו, להתנסות בקטן ולראות האם נוצרת אבולוציה עסקית סבירה להמשך כדי למנוע התמוססות. הסרטנים צריכים לשמור על הבריאות בחו"ל, וייתכן עניין טיפולי-בריאותי בהקשר של שהייה בארצות אחרות ושל נסיעות. ייבוא וייצוא יכולים להיות רלוונטיים לסרטן במגבלות שצוינו קודם.
הפסדים והסתבכויות: על הסרטנים להיזהר בכל הקשור לתיווך ומתווכים. אין כאן שלילה מחלטת של הנושא, אלא המלצה להיזהר ולהקפיד בפרטים. יש להקפיד בעניינים הקשורים בחוק ובצדק, אך גם כאן ייתכנו כשלים, חוסר תקשורת ואכזבות. בני מזל סרטן עלולים להפסיד מתקשורת לא נכונה ומאבדן מידע. נושאים רגישים אחרים הם השיווק והפרסום, שיכולים להיכשל בממד העסקי.
ממדים ומצבים משפטיים: ייתכנו בגלל נושא השותפות, בגלל צעירים וילדים ובגלל הקשרי בריאות ועבודה.