יחסים מקצועיים בין המזלות

היחסים בין מזל סרטן למזל דגים

תוכן תחזית יחסים מקצועיים בין המזלות: 

התחושות שלכם ממזל זה טובות בדרך כלל, ולו רק מפני שהוא מחבורת היסוד שלכם בגלגל המזלות, מה שבדרך כלל יוצר זרימה טבעית וספונטנית. מאחר שמזל זה תופס את המשבצת של הבית התשיעי במפה הסולארית שלכם, יש לו אנרגיות קשתיות כלפיכם: הוא מביא עימו אופטימיות, שמחה ותחושה שהכול יהיה בסדר אין צורך לדאוג. תפקידו המיסטי של מזל זה הוא להכין אתכם למסע, ואף להביא אתכם להרפתקה או הימור מסוימים. הנטייה שלו היא ליצור אצלכם ביטחון להעז ולחשוב בגדול, בדומה ללוחם השולף את חרבו ויוצר לקרב על מנת לנצח. מזל זה מגלה נטייה להתפשטות והתרחבות: הוא רוצה לגדול, והוא חושב בגדול. אתם רואים אותו כדמות אריסטוקרטית, בעלת ייחוס והוא עבורכם מעין מושיע, עוזר ומשחרר. זהו בעצם מפגש שמטרתו ללמד אתכם איך להתרחב, לא לפחד ולהאמין בעצמכם. מעבר לכך יש כאן אולי שיעור עמוק יותר, והוא אמונה בצדקת הדרך. מזל זה משכנע אתכם בצדקת הרעיון, והיציאה למהלך העסקי הופכת לסוג של מסע צלב: לכבוש ולשכנע אחרים ללכת בדרכנו. כלומר, למישור העסקי- כלכלי מתוספת פילוסופיה מסוימת הקשורה לדרך. מזל זה יכול אכן לקשור אתכם, לחבר אתכם למשהו גדול: לארצות אחרות, לחשיבה אחרת, לתפיסת עולם חדשה. עם זאת, כדאי לשים לב לכך שעלול להיווצר מצב של אי-מחויבות ושל מרחב תמרון רחב מדי מצידו של מזל זה, וזאת משום שהוא יצירתי וחזק במילים וברעיונות, אך בפועל לא יהיה מחויב עד הסוף וישחק רק לפי הכללים שלו. קשה להכניס אותו לשיטת עבודה מסודרת או למסגרת מקצועית משום שהוא מרדן ומתריס בכל הנוגע ליחסי עובד ומעביד. אדם זה לא ישמור מאומה בבטן ויחצין את רגשותיו, אולי יתר על המידה. הוא יחוש שאתם מנסים להשתלט ולהיות דומיננטיים בקשר, לנהל יותר מדי ולקבוע את הדברים, גם אתם משמשים לו מודל. אך למרות הרגישויות אפשר להיקשר מבחינה עסקית וכלכלית אל מזל זה.