יחסים מקצועיים בין המזלות

היחסים בין מזל שור למזל עקרב

תוכן תחזית יחסים מקצועיים בין המזלות: 

מזל זה ממוקם כקוטבי לכם בגלגל המזלות, שוכן מולכם ומפעיל את עקרון ה"הפכים המשלימים". זהו עיקרון בסיסי וחשוב בהבנת המודל האסטרולוגי, והוא משמש לתיאור הדינמיקות המתרחשות בין בני אדם. מזל זה הוא שותף טבעי שלכם לעשייה עסקית ומקצועית. תהיה לכם תקשורת טובה וחברית איתו; סביר להניח שתחושו כי הדברים מאוזנים ומקבלים את הביטוי והפרופורציות הנכונים. מתקיים ביניכם דיאלוג בין שווים, והיחסים מתאפיינים בהגינות וצדק. ההשלמה היא תולדת הקיטוב בין המזלות הניצבים זה מול זה, ומייצגים כאמור הפכים משלימים. מבנה זה תורם להישרדות ולעמידה איתנה מול עולם העסקים. אתם מייצגים אותו כיאות וגם הוא אתכם. כל הקשור בייצוגיות ובאסתטיקה (למשל ביגוד ואופנה) או נושאים של תרבות, מלונאות תיירות ומשפט יכולים להיכלל במערכת יחסים זו שהיא, כאמור, שותפות טבעית. ההרגשה היא מאוזנת, יש ביניכם זהות אינטרסים. במבט אסטרולוגי שותפות זו מומלצת בגלל מתח ניגודים בונה. הפילוסופיה העסקית היא שהשלם אינו רק סכום חלקיו, אלא גדול יותר מהשניים שחברו לעסקה: התוצר המשותף יהיה גדול יותר משנראה בהתחלה.