יחסים מקצועיים בין המזלות

היחסים בין מזל עקרב למזל קשת

תוכן תחזית יחסים מקצועיים בין המזלות: 

מערכת היחסים המקצועית-עסקית עם בני מזל זה (הממוקם אחריכם בסדר הרגיל של המזלות) היא מורכבת ויש לה יתרונות וגם חסרונות, ולו בגלל העדר סימטריה מדויקת בקשר הגומלין. בממד הכלכלי אין שיוויון בקשר, ולכן ייתכן שאחד הצדדים ירוויח מהקשר והצד השני ירוויח פחות ואף יצא בהפסד. עבורכם, בן המזל שאיתכם הוא אכן גורם כספי משפיע, בין שבאופן ישיר ובין שבאופן עקיף, בכך שהוא מחבר אתכם לתהליך שייגמר ברווח כספי. הוא אמנם נתפס בעיניכם כעקשן וייתכן שקשה להזיז אותו מקו החשיבה והעשייה שלו, ובכל זאת תוכלו להתחבר דרכו לממד עסקי-כלכלי בכך שהוא מעשי וגורם לדברים לזוז. לכן ההמלצה היא ללכת קדימה עם המגמה שנוצרה. בעיקר אפשר להצליח בנושאים פשוטים של מכירה וקנייה, בדגש על חומרי גלם, רכוש נדל"ן וחקלאות, ופחות בתחום עולמות המידע והטכנולוגיה, אם כי אין מניעה לעסוק בהם. פשטות, ישירות ותכליתיות יהיו שם המשחק כאן. בכל מקרה, למזל זה יש נטייה לפשט את הדברים ולהוריד אותם לקרקע, ולא להישאר במופשט או בתאורטי. אף שהכול נשמע חיובי עד כה, יש להביא בחשבון את התחושה שהוא מקבל מכם, וכאן תיתכן רגישות. מזל זה עלול לחוש שאתם מקפחים אותו, או שהוא מקריב יותר מכם למען העסק; שאתם זוכים והוא מפסיד. ייתכן וחסר לו מידע או שהתקשורת ביניכם אינה מספקת ויהיה קשה לשכנעו שהשקעתם ככל יכולתכם. העניין יכול לעורר שאלת אמינות ואכזבה, וכאן הקשר מגיע למבוי סתום: אי אפשר להיפרד אך קשה להמשיך. השותף בקשר יידרש לוויתורים ויהיה ליחסים גוון של תלות וחוסר תקשורת. זהו מצב לא פשוט בשבילו, וכדאי שתתחשבו בכך, זה ישתלם לכם. אפשרות אחרת היא שהוא ירגיש שהעסק התמוסס באשמתכם ונגוז כחתול הצ'שייר, אלא שבמקום חיוך יישאר כאן פה בוכה...