Numerologic meaning of business name

בחירת שם לעסק שלך

מאחר שאותיות ומילים מייצגות אנרגיות רוחניות בחירת שם לעסק היא חלק חשוב ביצירת שדות האנרגיה והכיוונים שלו. המורכבות גדלה בעניין זה היות שבהתבוננות קבלית עמוקה, לכל אות המהות הרוחנית שלה, דבר שהרחב בספרו של יוסף ג'קטליה שערי אורה (מוסד ביאליק תשמ"א). לא נעסוק ברבדים אלה, אלא נתמקד בבחינה נומרולוגית של שם העסק. כדי לפשט את הדברים, נשתמש בגימטריה בסיסית שבה לכל אות ערך מספרי. במקרה שחיבור הספרות יניב תוצאה דו-ספרתית יש לצמצם אותה לספרה אחת. כך, למשל, 21 יהפוך ל-3 (2+1=3). חברת הכבלים "הוט" מקבלת את הנומרולוגיה הבאה: ה=5, ו=6, ט=9: לא נותר אלא לחשב את סכום שלוש הספרות: 5+6+9=20, שהופך ל-2. "הוט" אם כן, מקבלת את הצופן של הירח ומזל סרטן, שאולי מדגיש את הממד של סדרות המשפחה וחשיבות הילדים והגיל הצעיר, כמו גם את ערוץ ההיסטוריה הירחי-סרטני. הערך המספרי של חברת "יס" הוא: י=1, ס=6. סכום הספרות הוא 7 . בגלל הקשר של המספר 7 לאיכויות האסטרולוגיות של מזל דגים ולשליטו הכוכבי נפטון, "יס" היא במה נרחבת למוזיקה ולזמרים ומומלץ לה לפתח את התחום הטיפולי, הרוחני והמיסטי. מן הראוי לציין שאין מספר טוב או רע ,ישנה חשיבות להתאמה המספרית לרעיון העסקי. המספר 7 יכשיל עסק מסוג אחד ויביא הצלחה לעסק מסוג שונה. הרעיון הרוחני במקרה זה הוא הצמדת הממד האידאי-רוחני ליישום הקונקרטי-מקצועי-עסקי, וזאת כדי לא ליצור סוג של קצר העלול להכשיל את הזרימה העסקית.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק:

טקסט שם עסק נומרולוגי: 

המספר 5 מושפע ממזל תאומים ומשליטו מרקורי, וכדאי גם להביא בחשבון את השפעת מזל בתולה. 5 הוא מספר הקשור לתחומים של הוראה, הדרכה, שיווק, פרסום, מידע, תחבורה, טיפול וייעוץ . הענקת שם שסכום ספרותיו הוא 5 תורמת לכך שיישאר צעיר ורענן לאורך זמן. הכיוון הנכון הוא עולמות של מידע, תקשורת, נסיעות וכל הקשור בתנועה שלא בממדים סטטיים. אפיון נוסף הוא מגע עסקי עם צעירים, היות שזה טבעו של מרקוריוס-הרמס המיתולוגי: רעננות, צעירות, תנועה ועסקים. ה-5 מלמד על מצבים של שינוי, החלפה, גיוון ושניות, ולכן העסק מתאים לעיסוק בשני תחומים, גורמים או אנשים מרכזיים. כל הקשור בתיווך, תיאום, רכב, פרסום, שיווק ותקשורת –מתאים לעסק ששמו מסתכם ב-5. אין ב-5 יציבות וקביעות, מה שקבוע בו הוא השינוי. עיסוק בתוכן סלולרי יתאים כאן או השכרת רכב. הרגישות ב-5 היא בהדגשת יתר של דיבור ומידע, אף שהיום גם העברת מידע היא עשייה. שמה של חברת הביטוח "מגדל" מסתכם ב-5 והיא בעלת עוצמה בכלל ובתחום השיווק והפרסום במיוחד. גם שמה של חברת התעופה "אל-על" מסתכם ב-5. הצבע המתאים ללוגו העסק ולפרסום הוא צהוב.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק: