Numerologic meaning of business name

בחירת שם לעסק שלך

מאחר שאותיות ומילים מייצגות אנרגיות רוחניות בחירת שם לעסק היא חלק חשוב ביצירת שדות האנרגיה והכיוונים שלו. המורכבות גדלה בעניין זה היות שבהתבוננות קבלית עמוקה, לכל אות המהות הרוחנית שלה, דבר שהרחב בספרו של יוסף ג'קטליה שערי אורה (מוסד ביאליק תשמ"א). לא נעסוק ברבדים אלה, אלא נתמקד בבחינה נומרולוגית של שם העסק. כדי לפשט את הדברים, נשתמש בגימטריה בסיסית שבה לכל אות ערך מספרי. במקרה שחיבור הספרות יניב תוצאה דו-ספרתית יש לצמצם אותה לספרה אחת. כך, למשל, 21 יהפוך ל-3 (2+1=3). חברת הכבלים "הוט" מקבלת את הנומרולוגיה הבאה: ה=5, ו=6, ט=9: לא נותר אלא לחשב את סכום שלוש הספרות: 5+6+9=20, שהופך ל-2. "הוט" אם כן, מקבלת את הצופן של הירח ומזל סרטן, שאולי מדגיש את הממד של סדרות המשפחה וחשיבות הילדים והגיל הצעיר, כמו גם את ערוץ ההיסטוריה הירחי-סרטני. הערך המספרי של חברת "יס" הוא: י=1, ס=6. סכום הספרות הוא 7 . בגלל הקשר של המספר 7 לאיכויות האסטרולוגיות של מזל דגים ולשליטו הכוכבי נפטון, "יס" היא במה נרחבת למוזיקה ולזמרים ומומלץ לה לפתח את התחום הטיפולי, הרוחני והמיסטי. מן הראוי לציין שאין מספר טוב או רע ,ישנה חשיבות להתאמה המספרית לרעיון העסקי. המספר 7 יכשיל עסק מסוג אחד ויביא הצלחה לעסק מסוג שונה. הרעיון הרוחני במקרה זה הוא הצמדת הממד האידאי-רוחני ליישום הקונקרטי-מקצועי-עסקי, וזאת כדי לא ליצור סוג של קצר העלול להכשיל את הזרימה העסקית.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק:

טקסט שם עסק נומרולוגי: 

כדי להבין את מהותו הרוחנית של המספר 8 יש להתבונן בקשריו למזל גדי ולשליטו שבתאי (סאטורן). המספר 8 מייצג רצינות, רציפות, מעמד, בגרות, ניהול, שיפוט וחומרה. הוא מייצג את העולם של הזמן והחומר, ולכן יש לו חיבור טבעי לכסף, עבודה, ניהול ועשייה פרקטית יום-יומית. עסק ששמו מסתכם
ב-8 מתאים לפעילות מקצועית ארוכת טווח. יש להתפתחותו אופי אבולוציוני, הדרגתי של התקדמות בשלבים. מימד אחר שיכול להיות מורגש הוא סוג של כרוניקה מגבילה, התכווצות ואולי חובות מצטברים. זהו אם כן מצב פרדוקסלי: מחד גיסא יש ל-8 עוצמה מקצועית וכלכלית, ומאידך גיסא הוא מאופיין בקשיים, סגירות והתכווצות כספית. ההמלצה אם כן היא להתאים את השם למערכת רצינית בעלת ניהול בוגר ואחראי, ולא לחבר את ה-8 לצעירים פזיזים השואפים להישגים מיידיים וקצרי טווח. בעסק ששמו מסתכם ב-8 זמן שווה כסף, ולא יתקבלו קפיצות או דילוגים. חברת הביטוח "כלל" מייצגת בישראל את ה-8 במובהק, היות שמספר זה הוא הוא עולם הביטוח (הפנסיה, הגיל והזמן). הצבעים המתאימים ללוגו העסק או לייצוג ופרסום הם אפור,שחור וחום.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק: