Numerologic meaning of business name

בחירת שם לעסק שלך

מאחר שאותיות ומילים מייצגות אנרגיות רוחניות בחירת שם לעסק היא חלק חשוב ביצירת שדות האנרגיה והכיוונים שלו. המורכבות גדלה בעניין זה היות שבהתבוננות קבלית עמוקה, לכל אות המהות הרוחנית שלה, דבר שהרחב בספרו של יוסף ג'קטליה שערי אורה (מוסד ביאליק תשמ"א). לא נעסוק ברבדים אלה, אלא נתמקד בבחינה נומרולוגית של שם העסק. כדי לפשט את הדברים, נשתמש בגימטריה בסיסית שבה לכל אות ערך מספרי. במקרה שחיבור הספרות יניב תוצאה דו-ספרתית יש לצמצם אותה לספרה אחת. כך, למשל, 21 יהפוך ל-3 (2+1=3). חברת הכבלים "הוט" מקבלת את הנומרולוגיה הבאה: ה=5, ו=6, ט=9: לא נותר אלא לחשב את סכום שלוש הספרות: 5+6+9=20, שהופך ל-2. "הוט" אם כן, מקבלת את הצופן של הירח ומזל סרטן, שאולי מדגיש את הממד של סדרות המשפחה וחשיבות הילדים והגיל הצעיר, כמו גם את ערוץ ההיסטוריה הירחי-סרטני. הערך המספרי של חברת "יס" הוא: י=1, ס=6. סכום הספרות הוא 7 . בגלל הקשר של המספר 7 לאיכויות האסטרולוגיות של מזל דגים ולשליטו הכוכבי נפטון, "יס" היא במה נרחבת למוזיקה ולזמרים ומומלץ לה לפתח את התחום הטיפולי, הרוחני והמיסטי. מן הראוי לציין שאין מספר טוב או רע ,ישנה חשיבות להתאמה המספרית לרעיון העסקי. המספר 7 יכשיל עסק מסוג אחד ויביא הצלחה לעסק מסוג שונה. הרעיון הרוחני במקרה זה הוא הצמדת הממד האידאי-רוחני ליישום הקונקרטי-מקצועי-עסקי, וזאת כדי לא ליצור סוג של קצר העלול להכשיל את הזרימה העסקית.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק:

טקסט שם עסק נומרולוגי: 

בהענקת שם שתוצאתו הנומרולוגית היא 3 אנו מחברים את העסק שלנו לאיכויות של מזל קשת ושל הפלנטה יופיטר. מספר 3 מאופיין באון טבעי ותורם לשפע ולהתרחבות. יש בו ממד אליטיסטי-אריסטוקרטי, והוא יכול לבטא את המהות האימפריאלית של הקשתיות. עסק זה אין לו גבולות ותחומים ברורים, לטוב ולרע. הוא יכול להיקשר לארצות אחרות, לתחומי ייבוא וייצוא, אך גם להוראה, ייעוץ, ספורט, טבע, נופים ועבודה עם בעלי חיים. זהו שם מצוין למכללות, אוניברסיטאות, וכן למכוני בריאות וכושר. חברת הבגדים "טימברלנד" מייצגת את היופיטריות של ה-3 בפרסומי הטבע שלה. חברת "ב.מ.ו", חברת המכוניות הגרמנית היוקרתית, מתאימה לאפיון האריסטוקרטי של ה-3. כך גם לגביי ג'יפ ה"האמר" המשלב יוקרה,שטח וטבע. לצד אלה, שם במספר 3 עלול לכלול רגישות לעניינים משפטיים. רצוי שעסק ששמו 3 יבטא רעיון מסוים, אולי רעיון חוצה גבולות בעל ממד אוניברסלי. ה-3 מתאים גם לספורט אתגרי או ספארי בקניה. הצבעים המתאימים לייצוג, לפרסום, לשילוט וללוגו העסק הם סגול וכחול.

המשמעות הנומרולוגית של שם העסק: