יחסים וזוגיות בין המזלות

היחסים בין מזל דגים למזל דלי

תוכן יחסים וזוגיות: 

זהו קשר מורכב ועדין ובמהותו לא רציונלי, הוא עמוק ומתפתחת תלות ריגשית עמוקה מעבר להיגיון. ישנה היפתחות והזדהות נפשית חזקה לא במילים אלא בתחושות, אדם זה מבין אותך לעומק - מבין את תת ההכרה שלך ויודע מה חסר לך בחיים. הוא בעצם מתקשר אליך דרך רוחניות, טיפול, יצירה ואהבה. ככל שזה נודע לתחומים אלה היחסים מועילים אך במימד חומרי עיסקי מטריאליסטי, אתה תתאכזב ממנו והוא עשוי להעלם - להתמוסס לאכזב או ליצור מצבי ואקום וריקנות - אי הבנות וחוסר קומניקציה ואפילו הסתבכות - מזל זה יכול להפיל אותך ולסבך אותך שלא בכוונה למרות שבמקור רצה לעזור לך. תצטרכו לעשות בהתנדבות או בחינם זה כלפי זה. קשה ליחסים לקבל קינקרטיזציה, יש בהם משהו ערטילאי לא רציונלי ולא ריאלי - בלתי אפשרי - הם נותרים יותר בכמיהות, ערגות וגעגוע ולא ביישום. מטרתו להוציא אותך ממימד הזמן והשעון - יש משהו ניצחי וטוטאלי באי המימוש של הקשר שכאמור יכול לאכזב להתמוסס ולהביא אותך לאכזבה, ריקנות, גדולה ומשבר. אדם זה יכול לפתוח לך ברמה הרוחנית יצירתית מיסטית צוהר לעולם קסום - השגת יעדים משותפים תכשל - ובכלל יש סממן של הפסד, החמצה וכישלון - זה מה שאתה חש כלפיו - אל תעשה איתו ביזנס זה לא ילך. אדם זה יגרום לך לבזבוז ולאבדן זמן. אתה חושב שהוא נאיבי וזקוק להגנה - גם הוא חושב כך עליך אולי - אך הוא עשוי להיות לא אמין. קשר זה יש בו משהו ניצחי וטוטלי וכפלך משמעויות ובנוסף יש בו מימד של מנגנוני הכחשה. נדרש בקשר זה הרבה קרבן וויתור. ההיכרות תיתכן בנסיבות מיסטיות, הקשר הוא מיסטי ורוחני במהותו. הוא מצוי בנצח - במעגל לא בזמן ולא בחומר בקשר זה יש מימד של געגוע וכמיהות, עצב ואבדן.