יחסים וזוגיות בין המזלות

היחסים בין מזל גדי למזל דלי

תוכן יחסים וזוגיות: 

למזל זה ישנה חשיבות כספית כלכלית ותקציבית לגביך ובסה"כ הוא עשוי להועיל לך בתחום הפרקטי ופרגמטי ובעולם הגשמי מטריאליסטי למרות שהוא מגלה עקשנות וחוסר גמישות לגביך - מאידך הוא צריך להיזהר ממך היות שתגרום לו להתאכזב ואפילו להתמוססות ונפילה עיסקית כלכלית אם מדובר בעסקים ותאכל'ס. יתכן שהוא מרגיש שהתקשורת לא טובה איתך למרות שישנם יחסיי תלות ויתור והקרבה שלך כלפיו או צורך לעשות בחינם ובהתנדבות. בכל הקשור לענין יצירתי רוחני טיפולי - אתה תורם לו ופותח לו צוהר לעולם קסום מעבר לזמן - אגב אבדן וביטול זמן יתרחש ביחסים בכל מיקרה. הוא מצידו עשויי להרגיש שהטעתם אותו או שיצרתם בלבול ואי בהירות. ישנה תחושה מעגלית שקשה להזיז דברים קדימה והדברים חוזרים שוב ושוב - אין שוויון ואיזון אתה מרוויח הוא מפסיד מהקשר. אגב מזל זה הוא פיזי ויצרי כלפיך ואילו אתה רוחני יותר כלפיו. תתפתח תלות ריגשית ויהיה קשה להיפרד אחד מהשני ואולי אפילו בלתי אפשרי.