משמעות פתיחת עסק במזל אסטרולוגי

המשמעות לעסק שנפתח במזל קשת

dynamic image: 
משמעות פתיחת עסק במזל אסטרולוגי: 

פתיחת עסק במזל קשת 20.12-22.11
העסק הקשתי זוכה באפיונים של מזל קשת: ההתאמות העסקיות יכולות להתקשר לעבודה עם ארצות אחרות כמו נושאי ייבוא וייצוא. גם כל הקשור לטבע, טיולים, נופים ובעלי חיים (בעיקר סוסים) הוא קשתי במהותו. הקשתיות טובה גם לעסקים של הוראה, אקדמיה, מכללותה בתי ספר ותחומי חוק, צדק ומשפט, או לעסקי ספורט והימורים. קשתיות מוצאת את עצמה גם בפוליטיקה ובכל הקשור לשואו ביזנס. עסק שנפתח בקשת יוכל להתרחב, לגדול ולתרגם את האימפריאליזם הקשתי לעולם העסקי של התרחבות וגדילה. בעיות משפטיות עלולות לצוץ. זהו עסק שמקבל פרסום ומתאפיין ביחסי ציבור ערים מטבעו. אלו מתרחשים בספונטיניות האאופיינית למזל קשת. קצב ההתפתחות הכלכלית יהיה אטי והדרגתי יותר משחשבתם. ניהול העסק יהיה צעיר ויתאפיין ברוח לחימה ובדחף לניצחון. המנכ"ל יזכיר מצביא בהתנהלותו. ייתכן ניהול כריזמטי שמאופיין בהתבוננות רחבה וברצון להתפשט למחוזות חדשים. ניהול אפשרי אחר בעסק זה יהיה הרבה יותר מחושב ומדויק, ירד לפרטים הקטנים ויתאפיין בעקשנות ובחוסר גמישות. קרוב לוודאי שיופקד בידיה של אישה.
בעסק קשתי יש להיזהר מקנאה נסתרת ומאויבים נקמניים הפועלים מתחת לפני השטח. כמו כן צריך להישמר מפני גניבת כספים. בעסק שנולד במזל קשת יש משהו ספורטיבי, ויש בו גם הומור ובדיחות. הקשת יודע שהשלם הוא יותר מסכום חלקיו, וזוהי הפילוסופיה העסקית המנחה אותו. מטבע הדברים קשתים, אריות וטלאים וגם תאומים יהיו דומיננטים וחיוביים בעסק זה.