משמעות נומרולוגית למספר המנכ"ל

יש לנו את הכלי לאפיין ולהבין את המשמעות למיקומו הנומרולוגי של מנכ"ל החברה. חשיבותו של ממד זה היא בעובדה שלגוף עסקי ישנו מנהל שאחריותו גדולה וחשובה, כך שאי אפשר להתעלם מכך. אדם יכול להיות בעל כישורים טבעיים לניהול, או להגיע לתפקידו החדש עם ניסיון מוצלח בעסק קודם; ובכל זאת כדאי לבחון את מספרו הנוכחי: האם הוא המנכ"ל הראשון בחברה, או אולי החמישי. בחינת המספר היא הכרחית משום שאם אתה מכהן כמנכ"ל הרביעי בחברה, האנרגיות והתכנים של המספר 4 ילוו אותך בתפקיד. כך אגב, ניתן להתייחס גם לראשי ממשלה, רמטכ"לים, שרים, נשיאים וכל בעל תפקיד בכיר. המשבצת המספרית היא נתון מובנה מעצם הספירה, ויש לה משהו מעניין לספר לנו. בטח שמתם לב שלכל מספר יש יתרונות וחסרונות, ולכן כדאי לגלות למה אפשר לצפות ממעמדו המספרי של בעל התפקיד החדש.

הסבר נומרולוגי למספר המנכ"ל:

טקסט למשמעות מספר מנכ"ל: 

מנכ"ל הנכנס לשדה ה-8 מקבל את התכונות של מזל גדי והפלנטה סאטורן. במקרה הנוכחי יש התאמה בין הרעיון השמימי ליישום בפועל. הסיבה לכך היא העובדה שמזל גדי הוא מזל הניהול, השעון, הזמן וההיררכיה. ה-8 הגדיי מתאפיין בביצוע ובעשייה, בקבלת החלטות חותכות, רצינות, בגרות ולקיחת אחריות. המנכ"ל השמיני ייצג נאותה בתקופתו את נושאי הסדר, המשמעת והדיסטנס, הוא לא יהיה "סחבק" של העובדים, אלא ינהל מתוך אחריות וסמכות. הוא יקבל החלטות גורליות, בתקופתו האילוצים יהיו מורכבים והשפעת החלטותיו תהיה לטווח ארוך יותר ממה שנראה בזמן קבלתם. תפקיד המנהל השמיני אינו משבצת לצעירים, אלא למנהל בעל ניסיוןשיוכל לעמוד במבחן הקשה ובלחץ. עם המנכ"ל השמיני העובדים חשים שהם נתונים במשפט רוב הזמן, וסופגים הרבה תוכחה, אשם וביקורת.מנכ"ל שמגיע לתפקיד במשבצת זו יחוש שהוא ממש במבחן מקצועי ניהולי, מרחב התמרון יהיה מצומצם וההחלטות יצטרכו להיות חותכות. אפיון אחד של הקדנציה שלו הוא של תחושות הגבלה, התכווצות והרגשה שאי אפשר עוד לצמוח ולהתרחב. אפיון מנוגד הוא של יצירת מעמד מקצועי, שימוש נכון בניסיון המצטבר ובעצם סוג של בית ספר לניהול מקצועי מוצלח. תכנון זמנים נכון ודרישה בלתי מתפשרת מהעובדים הם חלק מההצלחה והתוצר של המנהל השמיני. קיימת שניות נוספת למנכ"ל השמיני: ישנה אפשרות של קיצור הקדנציה, ולצידה אפשרות של קדנציה ארוכה מהרגיל כי אי אפשר לוותר עליו. קנדי שהיה הנשיא ה-35 (8) של ארצות הברית אכן חש את הפטאליות של סאטורן במשבר הטילים בקובה, אך יצא ממנו מחוזק. קנדי לא השלים קדנציה, הכיווץ והצמצום הגדיי של ה-8 התבטא בהירצחו. כיווץ אחר חווה הרמטכ"ל ה-17(8) בוגי יעלון, שהקדנציה שלו לא הוארכה.

הסבר נומרולוגי למספר המנכ"ל: