משמעות נומרולוגית למספר הסניף

גוף עסקי, חברה וגם אדם פרטי יכולים למצוא את עצמם בתהליך של יצירת סניפים נוספים בעסק אותו הם מנהלים ומניעים. ספרור הסניפים הוא סדרתי לחלוטין לגבי הפרשנות אותה אנו מעלים במקרה הנוכחי. במילים פשוטות הסניף הראשון הוא ה-1. הסניף הבא אחריו יהיה ה-2. וכן הלאה 3,4,5,6, כן ירבו. מספרו הסדרתי של הסניף בכל עסק מכל סוג שהו! קובע דנמיקות מעניינות של עסקים, כסף, ניהול, איכויות ויחסי אנוש, שיווק ופרסום. כל שצריך הוא להכניס את מספרו הסדרתי של הסניף ולקרוא את הפרשנות המיסטית של המספר.( למען הסר ספק, לא מדובר בכתובתו של הסניף, את זה הכנסנו במקום אחר אלא את מספרו המקומי- הסדרתי בשרשרת ההתרחבות העסקית).

הסבר נומרולוגי למספר הסניף שלך:

תוכן למשמעות מספר הסניף: 

סניף זה רגיש במיוחד בכל הקשור לעסקים ולכסף. הסיבה נעוצה בעובדה שהמספר 7 מקבל את אפיונו הרוחני והטיפולי ממזל דגים ומכוכב נפטון. אלו אינם משתייכים לעולם החומרי-עסקי, אלא דווקא מייצגים את הוויתור על הכסף והחומרנות. האידאליזם וממדי הקרבן וההקרבה של המספר 7 יבואו לידי ביטוי בהפסדים של הסניף, בניהול כושל ובתחושת חוסר תקשורת, בכשלים בשיווק וביחסי הציבור ובמכירות נמוכות. זהו סניף שיש לו אופי מבולבל, לא יציב וטיפולי מדי, והדבר מתבטא בעובדים שמתפעלים אותו. יש להיזהר מבעיות אמינות ומחוסר יושר שחבויים מתחת לפני השטח. במובן מסוים הסניף מגיע למעין החמצה או חוסר מימוש. ה-7 לא נועד למימוש מלא, אלא לויתור לשמיטה, לנתינה ולא ללקיחה. הסניף השביעי יביא לסוג של למידה ושינוי יסודי בעסק, והוא ייושם כבר בסניף הבא, השמיני במספר. התחושה בסניף השביעי היא מעגלית, נצחית ולא קווית. ייתכן והעובדים בו מחוסרי מוטיבציה או עצלנים. אפשר לאמץ התבוננות אחרת ב-7, והיא להביט עליו כעל אידאל, חלום, שניחן ביופי וביצירתיות לא רגילים. ייתכן אפיון של התמכרות הקונים לסניף זה.

הסבר נומרולוגי למספר הסניף שלך: