משמעות נומרולוגית למספר הסניף

גוף עסקי, חברה וגם אדם פרטי יכולים למצוא את עצמם בתהליך של יצירת סניפים נוספים בעסק אותו הם מנהלים ומניעים. ספרור הסניפים הוא סדרתי לחלוטין לגבי הפרשנות אותה אנו מעלים במקרה הנוכחי. במילים פשוטות הסניף הראשון הוא ה-1. הסניף הבא אחריו יהיה ה-2. וכן הלאה 3,4,5,6, כן ירבו. מספרו הסדרתי של הסניף בכל עסק מכל סוג שהו! קובע דנמיקות מעניינות של עסקים, כסף, ניהול, איכויות ויחסי אנוש, שיווק ופרסום. כל שצריך הוא להכניס את מספרו הסדרתי של הסניף ולקרוא את הפרשנות המיסטית של המספר.( למען הסר ספק, לא מדובר בכתובתו של הסניף, את זה הכנסנו במקום אחר אלא את מספרו המקומי- הסדרתי בשרשרת ההתרחבות העסקית).

הסבר נומרולוגי למספר הסניף שלך:

תוכן למשמעות מספר הסניף: 

הסניף הרביעי נושא עימו את האנרגיות של מזל דלי וכוכבו אורנוס. זהו סניף המייצג תפיסה ועשייה לא שגרתיים, חדשנים ואף פורצי דרך, המכוונים מאוד לממד העתיד. בסניף זה יהיו הפתעות, חוסר שקט ומעין חשמל בלתי פוסק. לא תהיה בו רציפות, ורמת הניתוקים, ההפסקות, הפיטורים והפרידות גבוהה מהרגיל. מצד אחד הוא מאופיין בחדשנות והעדר שיגרה, ומצד שני בעצבנות ונתקים; לכן זהו סניף פרדוקסלי המכיל ניגודים, יתרונות וחסרונות. קשה לצפות את השפעת המספר 4 בגלל מהותו המפתיעה ולא צפויה. סניף זה בא במגע עם אנשים רבים, יש בו ממדים דיגיטליים אלקטרוניים מוגברים, מכשור מתקדם ועיקרון של שקיפות מורגש בו. הסניף הרביעי מהווה תחילתו של שינוי בתפיסת העולם של העסק היסודי שממנו צמח. בסניף זה מתחילה המהפכה השיווקית והפרסומית. נכון שבסניף השלישי נבט הרעיון, אך הנתק מהישן מתרחש כאן ברביעי. הקפיצה הקוונטית לממד עסקי חדש מתרחשת כאן ותמשיך גם בסניף החמישי. הסניף הרביעי מתקשר לגבהים - אולי בהקשר למיקומו של הסניף במרחב. הלקוחות המבקרים בסניף זה אינם טיפוסים שגרתיים, וכך גם העובדים בו: מרדנים, עצמאיים ולא קונבנציונליים. במקרה קיצוני ייתכן שסניף זה לא יכול להמשיך בפעילות והיא נקטעת או מסתיימת. כך או כך, יהיו הפרעות בקצב הפעילות ובשעות הפעילות, ואולי הדבר מתבטא בכך שהסניף יפעל ברציפות עשרים וארבע שעות ביממה, ללא הגדרת שעות מדויקת.

הסבר נומרולוגי למספר הסניף שלך: