אבחון נומרולוגי לפי מאפיין

אבחון נומרולוגי לפי מאפיין:

טקסט לאבחון נומרולוגי לפי ת.ז.: 

בגלל הקשרו של ה-9 למזל טלה ולשליטו הכוכבי, מרס-מאדים, האדם יחוש במדינה תדיר בסוג של תחרות. ה-9 מכיל מבנה של מאבק ורבות גם ניצחון. האדם שואף להגיע בארצו למקום הראשון ומוכן להיאבק. ולהילחם על כך. אכן תקופות יחוש במאבקים. ה-9 מגביר עצמאות ותחושה של היות תמיד בהתחלות. נכון, זהו קוד מספרי המאפשר להתחרות ולהשיג תוצאות. ה-9 איננו נורמטיבי, הוא מחפש מהירות וקיצורי דרך, להשיג את המטרות כאן מייד ועכשוו. מגמה זו עלולה להביא גם לעשייה וביצוע באזור הדמדומים של גבולות החוק. ה-9 קושר את האדם לעבודה עם ילדים וצעירים, מקצועות כמו הוראה, ספורט ועולם החינוך כמו גם להקשרים טכניים של עבודה עם רכב למשל ברזל או מתכות. הכוונה היא לכל הקשור ביכולת והפעלת כישורים טכניים. מקצועות רלוונטים מתקשרים במקרה זה לצבא , משטרה, עיסוק בבניה סביב רעיון הגגות. בגלל הקשרו של ה-9 לראש ניתן למצוא מספר זהות זה גם אצל ספרים וספריות. זהו אדם שבעצם עושה מה שהוא רוצה במדינה ולא שואל יותר מידי שאלות היות שלא מוכן לסבול מגבלות ואילוצים. באורח פרדוכסלי יש כאן גם תחרות ועליונות אך גם נחיתות ותחושת העדר השתייכות, זו האחרונה תיפתר בצורה כל שהי על ידי מאבק וניצחון. הדימוי של האדם במדינה הוא של צעיר לתמיד כך הוא ניבט לזולת. גם המימד היצרי, פיזי מיני מוגבר בגלל המרסיאליות של ה-9.

אבחון נומרולוגי לפי פרמטר: