אבחון נומרולוגי לפי מאפיין

אבחון נומרולוגי לפי מאפיין:

טקסט לאבחון נומרולוגי לפי ת.ז.: 

הניתוח הנוכחי של מספר זהות-7 מתקשר לאפיונים של מזל דגים והפלנטה נפטון. הרגשתו של האדם במדינה ולמדינה מרכבת ואינה פשוטה. אולי אף מבולבלת ורבת פנים. מכיוון אחד האדם חש הזדהות וצורך להקריב ואולי אף סוג של אידיאליזם כלפי המסגרת בה הוא חיי. תפיסתו רגשית עמוקה יש בה מסירות , הקרבה וסוג של טוטליות ולכן הללו עם השנים יכולים ליצור אצלו תחושות של קורבן והקרבה כלפי המדינה. זוהי מן הרגשה של מעגליות ונצחיות של מימד בלתי פתיר לאורך שנים. האדם חש שלא מצליח לממש את עצמו ולהגשים מטרות כמו שרצה, תמיד לקראת, תמיד בדרך תמיד חש סוג של געגוע לבלתי אפשרי לבלתי מושג. תתכן בצורות מסוימות תחושות של זרות והעדר תקשורת סוג של היות לבד גם אם אתה מוקף באנשים. יתכן ולאדם יהיה קשר למקצועות טיפוליים כמו רפואה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך וחינוך מיוחד, פנימיות ואפילו נושאים הקשורים לאימוץ. עבודות אחרות יכולות להיות בכימיה, הדברה, צבעים, גז, מים ונוזלים או עבודות הקשורות בהחלפת זהויות הסתרה וסודיות כמו משטרה, שב"כ או מוסד. עבודות נוספות יכולות להיות בנושאים של נוזלים ומקורות מים ואולי בהקשרים של שתייה. ה-7 מביא לעיסוקים של יצירה, שחקנים, קולנוע, תיאטרון וכל עולם המוסיקה. וכל הקשור בנפש ועבודה במקומות סגורים ( בתי כלא ומוסדות אחרים) האדם יחוש שיש פער בין הנתינה , הטיפול או היצירה שלו לבין העדר תגמול כספי. ה-7 מנטרל את המימד החומרי כלכלי בהקשר למדינה. האדם נותן אך לא מקבל. הוא נאלץ להחליף זהויות ולהיות במצבים של מנגנוני הכחשה. יש לו ריבוי זהויות ופנים במדינה, אולי כי חש שהמדינה מאלצת אותו להגיע למצב קורבני של "ישו על הצלב". משהו בחוויה המדינתית שלו קשור להתמוססות ואכזבה אולי בגלל האידיאליזם התחילי שהיה קיים בו כלפי המערכת. ההמלצה כאן היא ללמוד לוותר ולא לנסות בכל הכוח להגשים את כל הרצונות.

אבחון נומרולוגי לפי פרמטר: