תכנית עסקית חודשית למזל

תכנית עסקית חודשית לקשת

dynamic image: 
תוכן תכנית עסקית שנתית למזל: 

השמש בבית החמישי (הוֹבל, הנהג, החצן!)
בחודש הקרוב השמש ממוקמת בבית החמישי של המפה הסולארית שלכם. מיקום זה מתקשר לאפיוני מזל אריה, ולכן ההדגשה תהיה על פרסום והחצנה של התחום העסקי-מקצועי. זהו זמן טוב להיחשף ולעלות על הבמה כדי להראות את יכולותיכם ולהפגין ביצועים והצלחה. מיקום זה מתקשר גם לאתגר ניהולי שקשור בצורך לחשוב בגדול ולנווט נכון. יש להגביר את נושא הפרסום ויחסי הציבור ואולי לנסות לרתום גורמי סמכות וניהול לעזרה. הדגש כעת הוא על מיתוג, על בניית השם שלכם והבלטה של הייחוד או החדשנות שלכם. ישנם אפיונים של אלתור, חדשנות, עצמאות וכיוון עתידי, ותיתכן התרחשות מהירה של ניתוק ויצירת מגמות חדשות (הגורם לכך היא השפעת מזל דלי, שהוא הבית הקוטבי). ישנו אלמנט של עזיבת הישן והליכה לחדש, לעתידי, למקורי והייחודי. נושא אחר שיכול לעלות כעת הוא הנושא התקציבי; ייתכנו כעת רכישות והחלטות הנוגעות להוצאות כספיות. כמו כן ייתכנו בחודש זה הפתעות, ותורגש השפעתו של ממד האקראיות, שתתבטא אולי בתפניות בלתי צפויות. יש לשים לב בחודש זה שלמרות ההחצנה וגילוי הלב הכללי, משהו מתרחש מתחת לפני השטח ועליכם לבלוש כדי לבדוק מה מתרחש. יתכנו גם מצבי קנאה או חתרנות, ואף נקמנות - מישהו מפעיל עליכם לחץ רגשי וסחטנות, ואולי אף מאיים. עליכם לפעול בכיוון שנראה לכם חדשני ועצמאי, גם במחיר של עזיבה או עזיבה חלקית של תהליך הקודם. הפגינו כריזמה - היו לא רק מנהלים אלא גם מנהיגים, שכנעו את הסובב בצדקת דרככם. באשר לסוגיה אם כדאי כעת לפתוח עסק חדש התשובה היא חיובית. מילות המפתח בחודש זה הן: ניהול, יצירתיות, חדשנות, עתיד, ניתוק, כריזמה, תקצוב ורכישה.