תכנית עסקית חודשית למזל

תכנית עסקית חודשית לגדי

dynamic image: 
תוכן תכנית עסקית שנתית למזל: 

השמש בבית השביעי (שתף פעולה ותגיע להסכמה!)
עם כניסת השמש לתחום הבית השביעי של המפה הסולארית שלכם, האפיון הדומיננטי מתקבל מהאיכויות של מזל מאזניים. מכאן שהשבועות הקרובים טובים לשיתופי פעולה,משא ומתן וחתימה על חוזים והסכמים. מומלץ כעת לשתף פעולה, ליצור שותפויות ולקשור קשרים עם אנשים שנראים לכם מתאימים כפרטנרים עסקיים ומקצועיים. האיזון והפרופורציות ימלאו תפקיד בולט. בעבודה ישנה חשיבות לא רק לשיתוף הפעולה אלא גם לנושאים אסתטיים: הקפדה על ייצוגיות ודגש על הופעה. כך, גם למצגות יש כעת תפקיד מרכזי -,אינו על התוכן אלא על הצורה, על הפיתוי והשכנוע. האנרגיה בבית השביעי מביאה פיצוי והשלמה אל הבית הראשון, ואיכויות אלה, של מזל טלה, יכולות ליצור צורך בפעולה מיידית ובהחלטיות. פיצוי זה מביא לקשר עם צעירים וצורך להילחם על העצמאות המקצועית-עסקית. יש בכך מן הפרדוקס: מחד גיסא, צורך בשיתופי פעולה, איזון, דיאלוג והסכמים, מאידך גיסא, יש אלמנט מתפרץ, חוטף לעצמו באופן ילדותי ודורש את שלו. נראה שבתוך המורכבות הזו תיווצר סינתזה שתוביל לעשייה בוגרת הכוללת החלטות שישפיעו על הטווח הארוך. ייתכן שיעלה על הפרק עניין משפטי או צורך בבוררות. הבית השביעי מביא עימו את ההכרה בצורך לשחק לפעמים ב"מגרש של הזולת" – להישמע לחוקים שלו, מתוך הבנה שהדבר יועיל גם לאינטרסים שלכם. אפשר לפתוח עסק חדש בחודש זה. את אופיו של חודש זה אפשר לסכם במילים: שיתופי פעולה ,צדק, פרטנר, הסכמים, אסתטיקה וייצוגיות.