תכנית עסקית חודשית למזל

תכנית עסקית חודשית לתאומים

dynamic image: 
תוכן תכנית עסקית שנתית למזל: 

השמש בבית השלישי (שַווק, יחצן, תווך!)
בחודש הנוכחי למסעכם העסקי -מקצועי בעקבות השמש אתם מצויים בשדה של הבית השלישי של המפה. בית זה מקבל את אפיונו מאיכויות של מזל תאומים וממנו נגזור את ההמלצות לפעולות מקצועיות, עסקיות וכלכליות. אתם מוצאים את עצמכם החודש במצב פרדוקסלי. מצד אחד משהו מאכזב, מתמוסס ואולי אפילו מתבטל, לכן נראה שצריך למצוא אלטרנטיבה לאדם, לגורם או לעסקה מסוימת. על הפרק עומדת פעולה של החלפה, שינוי או גיוון. ייתכן ומילות המפתח כאן הן גמישות, תמרון והרבה מידע ותקשורת. בימים אלה ישנו ממד של תיווך, שיתוף פעולה, תיאום ובעיקר הבנת זרימות השוק. אתם חייבים לתת ביטוי לאיש המכירות הפנימי שבכם, או להיעזר בגורם פעולה מסוג זה. יש כעת להעז ולהמר, להחצין את התהליך ולא להיסגר. חוסר מידע או תקשורת יגרום להתמוססות או לתחושה של הסגר וכליאה. ייתכן שצריך לחשוב גם על פעולה במדינות אחרות או במיקום גאוגרפי אחר בארץ; בכל מקרה יידרשו יותר תנועה ונסיעות. לחודש זה יש אפיון דואלי של תמרון, מגע וקשר עם שני גורמים עסקיים, מצבים או אנשים. יש להחליט מה לשמוט ומה לקחת, עם מי להישאר ואת מי לעזוב, היות שמצד אחד ישנה אכזבה מסוימת, ומצד שני נוצרות תקוות - אך יש לזכור שמדובר עדיין בדיבור ולא במעשים. בחודש זה ישנה חשיבות גדולה יותר לשימוש באמצעי תקשורת שונים (רדיו, עיתונות טלוויזיה, תקשורת סלולרית או האינטרנט) בהקשרים פרסומיים, היות שפרסום ושיווק הם המטרה המרכזית של חודש זה. זה הזמן הנכון לפעולה של יחסי ציבור ומגע עם מדיה זו או אחרת. סביר להניח שתידרשו לגמישות רבה יותר, לפגישות וליכולת להציג את מרכולתכם בצורה מהירה ומשכנעת. זהו זמן טוב לערוך מצגות בפני גורמים עסקיים המתענינים בחומר ובמידע שלכם, ייתכנו גם נסיעות לחו"ל. תיתכן תחושה אריסטוקרטית מסוימת, אולי בגלל סוג האנשים שאיתם נוצר המגע כעת. האם אפשר לפתוח כעת עסק חדש ? כן, אפשר. החודש הזה מתמצה בכמה מילים: רעיון, שינוי, החלפה, שיווק, פרסום, מידע, התמוססות, שניות, תמרון, גמישות ויחסי ציבור.