תכנית עסקית חודשית למזל

תכנית עסקית חודשית לגדי

dynamic image: 
תוכן תכנית עסקית שנתית למזל: 

השמש בבית השישי (שים לב לפרט הקטן!)
בתקופה זו השמש מביאה עימה למפתכם הסולארית אפיונים של מזל בתולה, לכן שבועות אלה ידרשו מכם הרבה יותר דייקנות, ירידה לפרטים הקטנים, מיקוד ושיטתיות. לא תוכלו לטייח או לחפף. המחשבה שצריכה להוביל אתכם בתקופה זו היא: "דין פרוטה כדין מאה" - דברים יקומו וייפלו על פרט קטן. כמו כן תופיע ביקורת הן מצדכם והן כלפיכם. מראתן של תופעות אלה היא "לרפא" את התחום המקצועי-עסקי אצלכם, ולגרום לכם להבין היטב את תחלואיו וכשליו. אפשר להיעזר בייעוץ חיצוני לסוגיו, בניתוח עומק של הדינמיקות המתרחשות וגם בסטטיסטיקות. זוהי תקופה שיש בה דגש על עובדים ומועסקים. ההשפעה של הבית הקוטבי של המזל, הלוא הוא מזל דגים, תתבטא בתחושת אכזבה או התמוססות, בלבול ואי בהירות, שמביאים עימם צורך לטפל ותחושת הקרבה. אין זה חודש קל מבחינה מקצועית משום שמשהו מתמוסס ומתבטל, הדברים אינם מתפתחים כפי שרציתם, ונראה שנדרשת בחינת חלופות. חשוב כעת לא לנהוג בפזיזות אלא ליצור לוגיקה של עשייה נכונה בשלבים. הפעולה דומה להרכבת תצרף (פאזל) - תואם החלקים כאן חשוב, אחרת השלם לא יופיע, ובחודש זה השלם הוא בדיוק סכום חלקיו ולא מעבר לכך. ייתכן שצריך להבין את הסובבים אתכם מעבר למילים: יש לחוש את האנשים ואת השטח. לא תוכלו להמנע מוויתורים מסוימים. ויתורים אלה ייראו לכם תחילה כהקרבה, אך מאוחר יותר יתכן שמגמה זו תשתלם לכם. חודש זה יכול לזמן קשרים חדשים עם גורמים מקצועיים ועסקיים, אולי מארץ אחרת. בנוסף יידרש מאמץ שיווקי ותקשורתי כדי לחשוף את מה שנוטה כעת לשקוע או להסתבך. מצבים של שתיקה ואי-הבנות יוכלו להיפתר בעזרת תקשורת נכונה ויכולת להזדהות עם הגורמים המקצועיים והעסקיים איתם אתם באים במגע. אפשר לפתוח עסק חדש אך עדיף לחכות לחודש הבא. מילות המפתח שמסכמות חודש זה הן: שיטתיות, בהירות, ויתור, ריפוי, סדר, הזדהות וביקורת.